Om Sörling-Ilsbo

J. Sörling-Ilsbo AB

J. Sörling-Ilsbo AB bildar tillsammans med systerbolaget PLS & SALA KAROSS AB och SALA TRUCK SERVICE AB Lastfordonspåbyggargruppen NORDIC TRUCK BODIES AB en del i Industrikoncernen Inducore (www.inducore.se).

Med mer än 170 års gemensam erfarenhet har vi utvecklats från vagnssmedja till modern påbyggnadsindustri och är idag en av Sveriges och Norges ledande påbyggare av lastbilar och släpfordon.

Vi har ett brett program av påbyggnader för lastfordon med tyngdpunkt på utrustningar för anläggningstransporter. Våra fabrikstillverkade flakpåbyggnader kan skräddarsys individuellt för att passa de mest varierande uppdrag. Du som kund till Sörling-Ilsbo kan därför alltid vara säker på att få rätt utrustning till varje transportuppgift.

Sörling-Ilsbo finns i Knivsta och Enånger. Huvuddelen av tillverkningen sker i Enånger. Vid anläggningen i Knivsta sker montering av kompletta byggnationer samt hydraulmontering. I Norge sker försäljning genom vår samarbetspartner Rich. Steen AS i Oslo.

Våra lastväxlare tillverkas i Kaulille, Belgien av AJK Hydrolift.

Vi har ett nät av lokala påbyggare i Sverige och Norge. Våra produkter exporteras även till Schweiz, Island, Österrike, Finland, Danmark och andra länder inom och utom Europa.